Wie is Mint Architecten?

architect / zaakvoerder
Jan Das

Jan Das

1982
architect-zaakvoerder
oprichter Mint Architecten BVBA

architect / zaakvoerder
Patrick Thijs

Patrick Thijs

1972
architect-zaakvoerder
oprichter Mint Architecten BVBA

architect / medewerker
Birgit Vanvuchelen

Birgit Vanvuchelen

1990
architect-medewerker

architect / medewerker
Annelies Mertens

Annelies Mertens

1992
architect-medewerker

Mint Architecten

Mint Architecten is een multi-disciplinair architectenbureau dat door Jan Das en Patrick Thijs in september 2013 werd opgericht en dat een dynamische start kende. Het team van Mint Architecten werd inmiddels uitgebreid met nog twee architecten.

Door de aanwezige capaciteiten en expertises is Mint Architecten onderlegd in het uitvoeren van architectuurstudies vanaf voorontwerp tot de volledige uitvoeringscontrole voor zeer uiteenlopende projecten zoals residentiële, industriële, openbare projecten en utiliteitsbouw.

Mint Architecten maakt een punt van projectmanagement, waarbij het coördineren en integreren van de verschillende disciplines – zoals o.a. stabiliteitsstudies en studies voor speciale technieken – van groot belang zijn. Hierdoor wordt er een geïntegreerde totaalstudie verwezenlijkt en kan Mint Architecten in hoge mate een kwalitatief project garanderen.

Kwaliteit nastreven realiseert Mint Architecten ook door iedere opdracht gericht en specifiek op maat van het project te benaderen: vanaf de start van het voorontwerp worden de wensen en vereisten van de bouwheer nadrukkelijk besproken en zetten we de lijnen uit. Hierbij hebben we oog voor het budget, timing, locatie… Dit overleg met de bouwheer blijft tijdens de volledige duur van het project van groot belang. Een degelijke afstemming met alle partijen is voor Mint Architecten de hoeksteen van een kwalitatief project.

Vacatures

Mint Architecten is op zoek naar nieuwe medewerkers.

Architect Stagair(e)

Wij zoeken een gemotiveerde architect of architect-stagiair(e) om het team te vervoegen. We bieden je een takenpakket dat bestaat uit ontwerpen, opmaken van stedenbouwkundige aanvragen, voorbereiden van aanbestedings- en uitvoeringsdossiers. We verwachten iemand die van aanpakken weet en ondanks tijdsdruk nauwkeurig kan werken.

Interesse? mail naar:

Contacteer ons.

Wij gaan graag een nieuwe uitdaging tegemoet.

Contactgegevens


Orde van Architecten

Mint Architecten is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, provinciale raad Limburg. Met stamnummer B300179.
Graag verwijzen wij naar de gedragscode waaraan Mint Architecten onderworpen is. U kan het reglement van beroepsplichten raadplegen op de website van de Orde van Architecten.